DEHRA POSTAL DIVISION

DEHRA POSTAL DIVISION

Sr No Designation & Incumbent Direct/office

Phone No

Residence Fax
1 Sh.Yashpal Singh  SPOs Dehra 01970-233146 233147 233146
2 Internet S PO Dehra 01970-233164
B Email Address EmailSposdehra@rediffmail

Supdt POs Dehra

233147
1 ASPOs (HQ) 01970-234526
2 Customer Care Centre Divl.

Office

01970-233946
3 C.I. (P&G) Divl Office 01970-233148
4 IPOs Dehra 01970-234374
5 IPOs Jawali 01893-263988
6 ASPOs Kangra 01892-264578
7 PM Dehra HO 01970-233142 233142
8 Dehra HO  (Telgraph) 019710-234548
9 ITMS Dehra HO 01970-233011
10 ESMO Dehra HO 01970-233360
11 Customer Care Centre Dehra HO 01970-234540
12 PM Kangra HO 01892-265029 265029
13 ITMS Kangra HO 01892-260122
14 ESMO Kangra HO 01892-264274
15 Kangra HO (Telegraph) 01892-260747
16 Customer Care Centre Kangra HO 01892-260385
17 Bankhandi SO 01970-284295
18 Chanour SO 01970-201290
19 Dadasiba SO 01970-289165
20 Dhaliara SO 01970-268251
21 Garli SO 01970-246730
22 Ghallour SO 01970-277008
23 Ghamroor SO 01970-207017
24 Guler SO 01970-201356
25 Haripur SO 01970-266040
26 Jawalamukhi SO 01970-223698

222230,222088

27 Khundian SO 01970-272630
28 Kohala SO 01970-273067
29 Muhal  SO 01970-275458
30 N. Pukhar  SO 01970-269173
31 Pirsaluhi SO 01970-270566
32 Pragpur SO 01970-246283
33 Qasba Kotla SO 01970-253832
34 Rakkar SO 01970-279513
35 S.P.Tarrace SO 01970-256581
36 Tehri  SO 01970-271151
37 Thore SO 01970-286018
38 Thill SO 01970-272038
39 Tipri SO 01970-276541
Under KANGRA HO176001
40 Baroh SO 01892-259682
41 Bharmar SO 01893-252814
42 Daulatpur SO 01892-268882
43 Dhameta SO 01893-254786
44 Fetehpur SO 01893-256529
45 Gaggal SO 01892-233748

233830,233551

46 Jawali SO 01893-262478

262146

47 Lanj  SO 01892-73530
48 N Bagwan SO 01892-249409

249479

49 N Surian SO 01893-266066

266073

50 Raja Ka Talab SO 01893-250905
51 Rait SO 01892-237236
52 Ranital SO 01892-269630
53 Rehan SO

 

01893-252656

252807

 

 

 

 

54 Sunhi SO 01892-266597
55 Sunehar SO 01892-250481
56 Teara SO 01892-233392